tendprotect
17 Maj, 2016
Tender za ekskurzije
Autor tendprotectdoo 14:30 | Permalink Permalink | Comments Komentari (1) | Trackback Trekbekovi (0) | Generalna

Tender za ekskurzije- dilema direktora škola

  

Veliki broj direktora škola, kao i pravnika u školama u velikoj je nedoumici oko sporvođenja tendera za ekskurziju.

Najčešće pitanje je da li je u konkretnom slučaju potrebno postupiti u skladu sa Pravilnikom o programu za ostvarivanje ekskurzije u prvom i drugom ciklusu osnovnog obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik“, br. 7/10)  i Uputstvom za realizaciju ekskurzije i nastave u prirodi u osnovnoj školi Ministarstva prosvete iz 2010. godine ili u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

 Dilemu je pre izvesnog vremena rešila Uprava za javne nabavke Republike Srbije  svojim mišljenjem Br. 011-00-1270/13 od 13.09.2013. godine. Međutim, kako to obično biva veliki broj pravnika u školama sa navedenim mišljenjem Uprave nije ni upoznat, jer jako malo njih je od strane škola upućivan na bilo kakvu edukaciju ili seminar iz oblasti javnih nabavki, tako da pogrešno savetuju svoje direktore.

Uprava za javne nabavke je o "problemu" tendera za ekskurzije dala svoje mišljenje koje glasi:

1.     Osnovne i srednje škole, čiji je osnivač Republika, odnosno lokalna vlast, kao i autonomna pokrajina, imaju obavezu primene Zakona o javnim nabavkama kao indirektni korisnici budžetskih sredstava.

2.     Na nabavke ekskurzija, čiji je izvor finansiranja roditeljski dinar za vannastavne aktivnosti, a koji se uplaćuje školi koja zaključuje ugovor, primenjuju se odredbe Zakona o javnim nabavkama.

Uz podrobno obrazloženje svog mišljenja na nekoliko strana koje ovde neću citirati Uprava za javne nabavke je izvela sledeći zaključak:

"Škola, čiji je osnivač Republika, odnosno lokalna vlast, kao i autonomna pokrajina, je naručilac u smislu odredaba Zakona o javnim nabavkama i u obavezi je da za nabavku dobara, usluga i radova, koje zaključuje kao teretne ugovore (sa naknadom), sprovodi postupke javnih nabavki. Škola može da planira i organizuje izlete, ekskurzije i nastavu u prirodi, na način i pod uslovima utvrđenim nastavnim planom i programom. Shodno Pravilniku o standardnom klasifikacionom okviru i kontnom planu za budžetski sistem, jedan od izvora finasiranja jeste i roditeljski dinar za vannastavne aktivnosti. Članom 7. Zakona su predviđene nabavke na koje se odredbe ovog zakona ne primenjuju, ali nabavka ekskurzija se ne može podvesti ni pod jedan od propisanih osnova za izuzimanje od primene Zakona. Shodno navedenom, mišljenja smo da škola, kao naručilac, ima obavezu da za nabavku ekskurzija sprovodi postupak javne nabavke ukoliko se roditeljski dinar za ekskurzije uplaćuje na račun škole."

Na kraju skrenuo bih pažnju cenjenim direktorima škola i na kaznene odredbe.

Za kršenje odredbi Zakona o javnim nabavkama predviđene su veoma velike novčane kazne koje samo za nabavku dobra, usluga ili radova bez primene Zakona o javnim nabavkama iznose od 200.000 do 1.500.000 dinara za školu, odnosno 80.000 do 150.000 za direktora, uz ništavost ugovora koji je zaključen suprotno odredbama Zakona.

Mišljenje Uprave za javne nabavke navedeno u ovom tekstu možete pronaći na WEB sajtu Uprave za javne nabavke.

 

17 Maj, 2016
Najčešće greške na tenderu
Autor tendprotectdoo 14:14 | Permalink Permalink | Comments Komentari (0) | Trackback Trekbekovi (0) | Generalna

NAJČEŠĆE GREŠKE PONUĐAČA

Veliki broj ponuđača na tenderima, pogotovo oni koji nemaju većeg iskustva u postupcima javnih nabavki pripremu ponude svode na puko popunjavanje obrazaca tenederske dokumentacije. Naravno ovo za posledicu može da ima i uglavnom i ima da su njihove ponude zaista najpovoljnije međutim bivaju odbivene zbog nekog sitnog nedostatka. Otuda dolazi i do odustajanja posle više takvih neuspešnih pokušaja od daljih postupaka javnih nabavki jer su po njima "tenderi namešteni".

 Ne manji problem koji se javlja kod ponuđača koji nemaju dovoljno iskustva sa tenderima je i taj što čim vide dodatne uslove koje oni sami ne ispunjavaju ili ne mogu da ispune kroz zajdeničku ponudu odustaju od takvih tendera. Ovakvim svojim "ponašanjem" potencijalni ponuđači gube mnoge moguće poslove koji su kroz u velikom broju slučajeva definisanim dodatnim uslovima upravo rezervisani za "krupne igreče". Neki od dodatnih uslova koji se nalaze u tenderskoj dokumentaciji su tu iz opravdanih razloga jer zaista štite interese naručioca, međutim dosta njih su tu kao nešto što odbija "male" ponuđače. Ovakvi uslovi koji su često diskriminatorski obrazloženim zahtevom komisiji za javnu nabavku ili zahtevom za zaštitu prava ponuđača mogu biti otklonjeni.

 Jedan deo ponuđača iz malih sredina, gradova i opština ne želi da učestvuje na tenderima iz bojazni da će se zameriti Predsedniku opštine, direktoru ovog ili onog javnog preduzeća ili nekom načelniku ili nekom opštinskom službeniku. Ovakvih primera kroz naš rad je bilo bezbroj. Upravo zbog ovih situacija kada je potrebno tražiti dodatna objašnjenja ili tražiti izmenu nekog diskriminatorskog dodatnog uslova ili bilo čega što je na štetu našeg klijenta mi garantujemo apsolutnu diskreciju jer u našoj komunikaciji sa naručiocem nikada ne navodimo ime klijenta koji nas je angažovao.

 Još jedna velika zabluda potencijalnih ponuđača je da su usluge specijalizovanih preduzeća za konsalting usluge u oblasti javnih nabavki skupe. Kako je TEND PROTECT Leskovac preduzeće koje se bavi ovom vrstom usluga usko specijalizovano za javne nabavke, sa dugogodišnjim iskustvom u ovoj oblasti svim potencijalnim ponuđačima želimo da dokažemo suprotno. Vekliki raspon cena naših usluga koji zavisi od Vaših potreba upravo može da bude Vama od pomoći. Za svakog klijenta se cena usluge nezavisno formira na osnovu specifičnog zahteva i potrebe i zavisi od vrste i obima tendera. Naravno, ukoliko Vam cena koju Vam ponudimo nije odgovarajuća kada nam iznesete Vaše potrebe ne snosite nikakve troškove vezane za razgovor sa našim timom.

 Ukoliko ste se i Vi odnosno Vaše preduzeće prepoznali u prethodnim redovima želelimo da Vam u saradnji sa nama omogućimo da na ravnopravan način učestvujete na tenderima i time pre svega Vama i Vašem preduzeću omogućimo što veći profit.

Kalendar
« Avgust 2020 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Pretraži
Najnovije...
Kategorije
Arhiva
Linkovi
  • Generalna
Meni